Sopor - en skattkista med värdefulla resurser

I en intervju med Kristina Elehag, avdelningschef för Ragn-Sells i Skaraborg, belyser vi deras planer inför den kommande mässan, Lantbruket i Centrum. Med ett stort fokus på hållbarhet och innovation inom återvinning ser Ragn-Sells fram emot att engagera besökarna med sina lösningar.

Ser möjligheterna
Kristina Elehag understryker Ragn-Sells ambition att förändra synen på avfall. ”Vi ser inte längre sopor som ett problem, utan som en ovärderlig resurs. Vår verksamhet handlar om att återvinna metaller, mineraler och näringsämnen, vilket är avgörande för att stödja en hållbar värld,” förklarar Elehag. Denna vision är särskilt relevant i lantbrukssektorn, där potentialen för återanvändning av material såsom farligt avfall och plaster kan revolutionera traditionella metoder.

Vad besökarna kan förvänta sig
Mässan, som för första gången arrangeras i centrala Lidköping, lovar att bli en ögonöppnare för lantbrukare och allmänhet. Besökarna kommer få en fördjupad förståelse för vikten av gemensamma ansträngningar inom återvinning och återbruk. ”Det är viktigt att alla bidrar och tar ansvar för en hållbar framtid,” säger Elehag.

Nyheter och aktiviteter
Ragn-Sells kommer inte bara att informera om deras arbete utan även erbjuda praktiska aktiviteter. ”Vi kommer att arrangera tävlingar där besökare kan vinna hyra av en avfallscontainer, perfekt för sommarstädningen,” avslöjar Elehag. Dessutom lyfter de fram sina forskningsprojekt om att återvinna näringsämnen som är avgörande för gödning i jordbruket: Ash2Phos för fosfor, Aqua2N för kväve och Ash2Salt för kalium.

 Lantbruket i Centrum är en chans för Ragn-Sells att visa hur långt de har kommit i deras strävan att transformera avfallshantering och bidra till en mer hållbar planet. De ser med spänning fram emot att möta besökare på mässan.

Besök Ragn-Sells i monter N:17!