Hoppa till innehåll

Future farming scenen

Scenen är sponsrad av Länsförsäkringar och Agroväst
Moderator onsdag 15/5 Sven-David Malmesved – Länförsäkringar Skaraborg
Moderator torsdag 16/5 Lars Svensson – Agroväst

Onsdag 15/5

10.00 - 10.30 Peter Kullgren inviger mässan på Stora Scenen

OBS! Invigningen sker på Stora Scenen!

Sveriges Landsbygds minister Peter Kullgren kommer till Lidköping och inviger Lantbruket i Centrum.

Talare: Landsbygdsminister Peter Kullgren

10.30 - 10.50 Presentation SmartAgri

Presentation av innovationshubben SmartAgri, dess tjänster och exemple på case som fått stöd.

Talare: Anders Johansson, projektledare SmartAgri, Tomas Johansson, Innovationscoach SmartAgri

11.30 - 11.50 Vallen, gårdens gröna guld – bioraffinering av vall ger upphov till nya affärsmöjligheter i den gröna omställningen

Projektet Green Valleys har genom grön bioraffinering av vall kunnat utvinna ett grönt protein som kan ersätta importerad soja och restprodukterna kan används till bland annat produktion av biogas och biokol eller som råvara till textil- och förpackningsindustrin. En ökad andel vall i växtföljden bidrar dessutom till högre avkastning på efterföljande grödor, ökad biologisk mångfald och ökad kolinlagring i marken samt minskat näringsläckage och lägre behov av bekämpningsmedel och konstgödsel..

Talare: Agnes Falkenberg Brolin, Agroväst och Karolina Bergström, Naturbruksförvaltningen VGR

13.00 - 13.20 Specialsökande hundar upptäcker invasiva ogräs

Välkommen till ett föredrag om att använda specialsökande hundar i kampen mot invasiva ogräs och växtskadegörare. Målet är att kunna hitta dessa oönskade inslag på fält, i utsäde eller på maskiner och verktyg med hjälp av sökhundar. Vi berättar om de doftprover (etiketter) som används för att träna sökhundarna och visar exempel på sök efter ogräs - på fält och maskiner. Ett innovationsprojekt har genomförts i samverkan mellan Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning, Hushållningssällskapet, SLU, SBK m fl. Finansiär: Innovationsstöd EIP-AGRI, Jordbruksverket.

Talare: Jörgen Holmén, projektledare (AgrD) Per-Erik Larsson, växtodlingsexpert (Agr) Elin Karlsson, samordnare hundförare (BSc)

14.00 - 14.20 Med precisionsodling kan vi klara nya hållbarhetskrav, redan i dag!

DAT EcoPatch ogrässensor - ny teknik som används idag i Norge. Framtidens växtskydds medelsanvändning kan lösas med hjälp av detta.

Talare: Mattias Andersson, Dataväxt

14.30 - 14.50 Creating the future - innovation i fokus

Vilka initiativ tar vi för att nå våra övergripande mål och hållbarhetsmål

Talare: Fredrik Reis, försäljningschef foder och Växt/Carsten Klausen, VD

15.30 - 15.50 För en bättre och tryggare mellangårdshandel

Skira är Sveriges enda digitala marknadsplats för spannmålshandel. Genom att vara en oberoende part mellan lantbrukare kan vi hjälpa till att förmedla grödor tryggt, enkelt och med full pristransparens. Vi vill prata om hur du som lantbrukare kan behålla marginalen och göra bättre affärer under hela året.

Talare: Frida Carlstedt, VD Skira AB

16.00 - 16.20 Batterilagring & Frekvensbalansering – God affär för Lantbruk & Hushåll!

Spårbarhet – Hållbarhet - Storytelling för Lantbruk & Livsmedelsproduktion – Världsunik innovation från Lidköping!

Talare: Cecilia Ryegård, VD/Ägare Extended Energi & Foodchain by Blockchain

Torsdag 16/5

10.30 - 10.50 Vad äter och odlar vi i kristid – och hur tar vi ännu bättre vara på den mat som produceras lokalt?

I Västsverige produceras en stor del av landets livsmedel, här är de gröna näringarna starka. Med såväl ett hållbarhets- som ett livsmedelsberedskapsperspektiv undersöker sju kommuner och sju kunskapsorganisationer förutsättningarna för att framtidssäkra både mer cirkulära och robusta lokala livsmedelskedjor. Genom praktiska och småskaliga testbäddar med odlingsförsök, framtagande av prototypprodukter och ett antal kunskapsträffar lär vi oss och delar vidare kunskap om hur vi kan äta mer av den mat som produceras lokalt, bl.a. genom att förädla sådant som idag är svinn. Alt. kort text på programinnehåll: Välkommen att lyssna till vad vi hittills upptäckt i projekt ROLIS – Robust livsmedelsförsörjning genom samverkan!

Talare: Sofie Skalstad, Landsbygds- och näringslivsutvecklare Grästorps kommun.

11.30 - 11.50 Vilka metoder kan hjälpa oss att reducera användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket?

Fler och fler ogräs blir resistenta mot herbicider och det blir allt svårare att ta fram nya kemiska bekämpningsmedel. Dessutom har användningen av glyfosat ifrågasatts under en längre tid. Att ta fram olika lösningar för att dra ner på användningen av kemiska ogräsmedel är därför nödvändigt. Ett initiativ är projektet Oper8 där företrädare från 7 länder i Europa delar med sig av olika metoder och resultat.

Talare: Thomas Börjesson, projektledare på Agroväst för Horizonprojektet Oper8

13.00 - 13.20 Waste to Value – på väg mot Zero Waste

Inspirationsföreläsning om hur drivna innovatörer har skapat miljardindustri på Island genom tillvaratagande av avfall ifrån landets livsmedelsindustri.

Talare: Ingi Jonasson, VD Science Park Skövde

14.00 - 14.20 För en bättre och tryggare mellangårdshandel

Skira är Sveriges enda digitala marknadsplats för spannmålshandel. Genom att vara en oberoende part mellan lantbrukare kan vi hjälpa till att förmedla grödor tryggt, enkelt och med full pristransparens. Vi vill prata om hur du som lantbrukare kan behålla marginalen och göra bättre affärer under hela året.

Talare: Frida Carlstedt, VD Skira AB

14.30 - 14.50 Framtidens unga lantbrukare - HÄR och NU

Kraven på lantbrukare och framtidens unga lantbrukare ökar då både teknik och maskiner utvecklas snabbt. Det är också viktigt att förstå de cirkulära kretsloppen i balans mellan det vi sår, odlar, skördar och det vi föder upp på våra gårdar och sedan äter. Självförsörjning och världsläge påverkar vår nära vardag - Så hur utbildar vi våra nya unga lantbrukare? Vilka win-win lägen utvecklas mellan skola och näring? Utanför Töreboda och Skara finns två lantbruksskolor Sötåsen och Uddetorp, som bidrar med utbildad kompetens till den nya framtidens jordbruk!

Talare: Marie Kron, Rektor Naturbruksskolan Sötåsen Töreboda, Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen

15.00 - 15.20 Spannmålstorkning i ett förändrat klimat

Viktiga saker att tänka på för en säker spannmålshantering, i ett förändrat skördeklimat.

Talare: Hugo Westlin, Projektledare RISE Jordbruk och Livsmedel